Aanpak & Visie

Problemen zijn een deel van het alledaagse leven. Meestal slagen we erin om deze hindernissen aan te pakken door onze eigen veerkracht en steun van onze naaste omgeving. Maar ondanks onze pogingen om een positieve verandering te realiseren, gebeurt het dat we vast komen te zitten.

Als psycholoog werk ik vanuit een oplossingsgericht en cognitief-gedragstherapeutisch kader. Dit houdt in dat we samen zoeken hoe een gewenste verandering kan bereikt worden, stap voor stap. Hierbij wordt uw mening en perceptie gezien als een waardevolle hulpbron.

Tijdens het eerste (intake)gesprek maken we tijd voor een probleembeschrijving en het identificeren van negatieve gedragingen en/of gedachtepatronen. Verder (en zeer belangrijk!) wordt ook aandacht besteed aan uw doelen en wens naar verandering. In plaats van enkel uw probleem te bespreken, wordt de focus ook gericht naar aanwezige competenties en positieve intenties.

Tijdens het verloop van de verdere sessies wordt er in een samenwerkingsverband gezocht naar de positieve zaken die u wél wenst te behouden. Verder wordt er ook nagegaan hoe de situatie er zou uitzien indien de problemen zijn opgelost en geven we aandacht aan de momenten die lijken op die gewenste situatie, ook al is het maar een beetje... Vanuit dat vertrekpunt wordt er nagegaan met welke haalbare stappen dit uitgebreid kan worden.

Aanpak & Visie

Problemen zijn een deel van het alledaagse leven. Meestal slagen we erin om deze hindernissen aan te pakken door onze eigen veerkracht en steun van onze naaste omgeving. Maar ondanks onze pogingen om een positieve verandering te realiseren, gebeurt het dat we vast komen te zitten.

Als psycholoog werk ik vanuit een oplossingsgericht en cognitief-gedragstherapeutisch kader. Dit houdt in dat we samen zoeken hoe een gewenste verandering kan bereikt worden, stap voor stap. Hierbij wordt uw mening en perceptie gezien als een waardevolle hulpbron.

Tijdens het eerste (intake)gesprek maken we tijd voor een probleembeschrijving en het identificeren van negatieve gedragingen en/of gedachtepatronen. Verder (en zeer belangrijk!) wordt ook aandacht besteed aan uw doelen en wens naar verandering. In plaats van enkel uw probleem te bespreken, wordt de focus ook gericht naar aanwezige competenties en positieve intenties.

Tijdens het verloop van de verdere sessies wordt er in een samenwerkingsverband gezocht naar de positieve zaken die u wél wenst te behouden. Verder wordt er ook nagegaan hoe de situatie er zou uitzien indien de problemen zijn opgelost en geven we aandacht aan de momenten die lijken op die gewenste situatie, ook al is het maar een beetje... Vanuit dat vertrekpunt wordt er nagegaan met welke haalbare stappen dit uitgebreid kan worden.